Anoeska van den Heurik

Mijn naam is Anoeska van den Heurik en ik ben werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Mijn ervaring ligt met name op het gebied van stemmings-, angst- en traumagerelateerde problematiek bij volwassenen.

In mijn eigen praktijk zie ik cliënten binnen de generalistische basis ggz. Daarnaast ben ik werkzaam in de specialistische ggz van Zuyderland in een team dat zich richt op angst- en stemmingsstoornissen. De behandelmethoden die ik toepas zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en schematherapie.

 

Praktische informatie en vergoedingen

Voor het jaar 2024 heb ik contracten met Zorg en Zekerheid, ASR, Salland, Caresq en DSW. Dit betekent dat u de zorg geheel vergoed krijgt wanneer u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent.

Ik heb (nog) geen contract met Menzis, CZ, VGZ, ONVZ, en Zilveren Kruis/Achmea. Dat betekent dat u de factuur zelf dient te betalen, maar dat u wel recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding. De vergoeding voor psychologische behandeling bij niet-gecontracteerde zorgverleners varieert van 60 tot 100% van de zorgkosten afhankelijk van welke polis u heeft.

Daarnaast betaalt iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaalt uw eigen risico elk kalenderjaar.

Ik houd me aan de tarieven die zijn opgesteld door de NZa. Hier vindt u alle geldende NZA-tarieven: https://zorgprestatiemodel.nza.nl
Informeer uzelf over uw polis, en over eventuele andere aanvullende eisen vanuit de zorgverzekeraar, voor de start van het traject.

De actuele wachttijd en het no-show tarief vindt u op de pagina ‘Algemene praktijkinformatie’.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

BIG registratie GZ-psycholoog 79918561525

AGB code praktijk 94068068/ AGB code hulpverlener 94061053

Lid Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen (LVVP)

Lid Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

Anoeska van den Heurik