Mirjam Haffmans

Mirjam Haffmans is arts en psychotherapeut. Zij is gespecialiseerd in patiëntgerichte therapie, in schemagerichte cognitieve therapie en in EMDR. Zij richt zich speciaal op vrouwenhulpverlening en heeft ervaring met de problematiek van asielzoekers.
Zij werkt vooral met traumagerelateerde problematiek.

Tot nader order neemt Mitjam Haffmans geen nieuwe patiënten aan.

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Multizorg, Zilveren Kruis. De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Mirjam Haffmans.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG registrastie psychotherapeut 29021304714, BIG registratie arts 59021304701

AGB code praktijk 94057010 / AGB code hulpverlener 94008019

Mirjam Haffmans