Thanee van Hulst

Ik ben Thanee Van Hulst en ben werkzaam als GZ-psycholoog. De afgelopen jaren heb ik binnen verschillende werkvelden en organisaties gewerkt in de basis-GGZ, de specialistische GGZ en in de werknemerszorg. Hierdoor heb ik een brede ervaring opgedaan en gewerkt met zowel volwassenen als adolescenten. Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam in het MUMC+ op de medische psychologie. Ik ben mijn eigen praktijk gestart omdat ik behoefte had aan een extra uitdaging naast mijn huidige werk. In de behandeling vind ik het van belang om samen te werken aan passende oplossingen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke overeenstemming. Mijn werkwijze is doelgericht, no-nonsense, inzicht gevend, optimistisch en empathisch, waarbij ik streef naar een balans tussen enerzijds het normaliseren en anderzijds het probleem serieus nemen. Hierbij past ook soms aandacht voor jouw verleden.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen oplossingen in zich heeft en ik wil jou helpen om die te vinden. Dit doe ik door jouw sterke kanten en kwaliteiten te gebruiken, te verstevigen en te vergroten.

Naast mijn werk vind ik mijn persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden volg ik regelmatig vakopleidingen, cursussen en workshops.  Ik heb mij gespecialiseerd in de volgende bewezen effectieve behandelmethoden: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en ACT. Mijn praktijk werkt vanuit de Basis GGZ. Dit betekent dat de behandelingen meestal kort van duur zijn en dat de behandeling erop gericht is om de klachten op een concrete en praktische manier aan te pakken.

Ik werk niet met contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de factuur zelf dient te betalen, maar dat je wel recht hebt op een gehele of gedeeltelijke vergoeding, afhankelijk van jouw zorgverzekering. Heb je een restitutie-verzekering dan wordt jouw behandeling gewoon vergoed. Bij een naturapolis heb je recht op een gedeeltelijke vergoeding en betaal je daarbij een eigen bijdrage. Informeer jezelf daarover voor de start van het traject bij jouw eigen zorgverzekeraar. Ik houd me aan de tarieven die zijn opgesteld door de NZa.

Wanneer iemand niet kan komen voor een geplande afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

Naast psychologische behandelingen bied ik ook coachingtrajecten aan voor meer informatie kunt u hierover mailen naar info@psychotherapieheuvelland.nl

BIG-registratie 19929397525

AGB-code 94109327

AGB-praktijkcode 94066405