Esther Roeden

Esther Roeden is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft daarnaast ervaring met de problematiek van asielzoekers. Daarnaast is zij werkzaam als docent bij de Rino Zuid in Eindhoven.

De actuele wachttijd vindt u op de pagina ‘welkom’. Wanneer ik u niet kan zien binnen een voor u aanvaardbare wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts voor een verwijzing naar een andere hulpverlener. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW, Zilveren Kruis en de Friesland Zorgverzekeraar. Bij de zorgverzekeraars heb ik zowel in de GBGGZ als in de SGGZ een contract.

De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Esther Roeden.

 

BIG registratie GZ-psycholoog 9059398325 / psychotherapeut 29059398316

AGB code praktijk 94056159 / AGB code huloverlener 94005076

Esther Roeden