Tanja Quax

Ik ben Tanja Quax en ben werkzaam als GZ-psycholoog en Psychotherapeut.

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt binnen verschillende organisaties in zowel de arbeidshulpverlening, de basis-GGZ en met name de Specialistische GGZ.  Ik heb veel ervaring opgedaan in het behandelen van stemmings-, angst-, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij heb ik me vooral gericht op het werken met volwassenen. Het werken met adolescenten (18+) en ouderen spreekt mij echter eveneens zeer aan.

Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam bij Zuyderland GGZ bij team persoonlijkheid. Ik werk zowel in mijn eigen praktijk als bij Zuyderland met cognitieve gedragstherapie, IPT, EMDR en schematherapie. Met name schematherapie heeft mijn bijzondere interesse.

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Ik heb voor het jaar 2023 contracten met VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, ASR, DSW, Aevitae en Zorg en Zekerheid en alle daaronder vallende labels. Dit betekent dat u de zorg geheel vergoed krijgt.

Ik heb geen contract met CZ en ONVZ.  Dit betekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De vergoeding voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ligt tussen ca. 60% tot 100% van de kosten.  Informeer uzelf daarover, en over eventuele andere aanvullende eisen, voor de start van het traject bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik houd me aan de tarieven die zijn opgesteld door de NZa. Hier vindt u alle geldende NZA-tarieven: http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl/
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaalt uw eigen risico elk kalenderjaar.

Wanneer u op de wachtlijst staat van de praktijk, zal ik u eerst uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit met als doel voor mij om een eerste inschatting te maken of ik u verder kan helpen en voor u om te onderzoeken of u zich op uw gemak voelt bij mij als therapeut. Daarbij zal ik u verdere informatie geven over de vergoeding, beleid bij no-show, intake, behandeling en dergelijke. Als er geen contra-indicaties zijn, plannen we een afspraak voor de intake. Aan dit eerste contact zijn geen kosten verbonden.

BIG-registratie 69912460825

AGB-code 94010150

Tanja Quax