Systeemtherapie

Wanneer een kind of een volwassene problemen heeft, beïnvloeden die problemen ook het gezin. Partners of ouders proberen te helpen en als dit niet lukt, gaan ze zich machteloos of gefrustreerd voelen en allerlei manieren proberen om uit de problemen te komen. Soms kan juist de manier waarop je je kind of je partner probeert te helpen ervoor zorgen dat het probleem in stand blijft. In systeemtherapie onderzoek je hoe de leden van een gezin op elkaar reageren, wat het effect daarvan is en hoe ze elkaar kunnen helpen om problemen op te lossen.

Vergoeding relatie- en gezinstherapie
In 2013 vergoedt de verzekering in de SGGZ niet langer relatie- en gezinstherapie. Dat hoeft niet te betekenen dat u deze behandeling zelf moet betalen. Wanneer er naast de problemen in de relatie sprake is van individuele problemen en er dus een diagnose gesteld kan worden bij een van beide of bij beide partners of bij een van de gezinsleden wordt de behandeling wel vergoed. De individuele problemen kunnen oorzaak en/of gevolg zijn van de relatieproblemen en kunnen in dat geval dus ook beter in aanwezigheid van beide partners of van het hele systeem behandeld worden.

Daarnaast blijft relatie- en gezinstherapie mogelijk in de GBGGZ en wordt daarin ook vergoed. Het aantal zittingen is afhankelijk van de polis die u heeft. Wanneer het gaat om twee partners krijgt u over het algemeen minimaal tien zittingen vergoed