Denise Maasland

Ik ben Denise Maasland, arts en psychotherapeut. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk, Praktijk Maasland Psychotherapie & Coaching, binnen Psychotherapie Heuvelland. Ik zie (jong)volwassenen, veelal met stemmings-, angst-, trauma- en persoonlijkheidsproblematiek, en ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Ik geef met name individuele behandelingen, maar ook groeps- en relatietherapie.

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Ik heb voor het jaar 2024 contracten met DSW, Zorg en Zekerheid, ASR, EUCARE en Salland Zorgverzekeraar, en alle daaronder vallende labels (zie Zorgverzekeraars 2024 | Zorgkiezer.nl). Dit betekent dat u de zorg geheel vergoed krijgt wanneer u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent.
Ik heb geen contract met VGZ, Achmea, CZ, Menzis en ONVZ. Dat betekent dat u de factuur zelf dient te betalen, maar dat u wel recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding, afhankelijk van uw zorgverzekering. De vergoeding voor psychotherapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners varieert van 60 tot 100% van de zorgkosten.
Daarnaast betaalt u, elk kalenderjaar, een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 (of meer, als u voor een hoger eigen risico heeft gekozen) aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. De kosten van uw behandeling bij Psychotherapie Heuvelland vallen onder dit eigen risico.
Informeer uzelf over uw polis, en over eventuele andere aanvullende eisen, voor de start van het traject bij uw zorgverzekeraar.

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die de behandeling zelf willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven.

Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak, wordt hierover overlegd; bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling is ongeveer drie maanden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Denise Maasland.

BIG-registratie arts 59911977801 | psychotherapeut 29911977816
AGB-code praktijk 94068211 | AGB-code hulpverlener 94116078

Lid landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) – registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie
Lid Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
Lid Vereniging voor Schematherapie (VSt)
Lid artsenfederatie KNMG

Denise Maasland