Dianne Nijhof

Dianne Nijhof is GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en relatie – en gezinstherapeut. Hoewel haar specialisatie ligt op het terrein van relatie- en gezinstherapie is zij tevens een ervaren individueel therapeut. Ze is als supervisor, leertherapeut en opleider erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Als hoofddocent Systeemtherapie is ze al jaren aan de RINOZuid verbonden.

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW, Zilveren Kruis. De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling is tussen de 4 en 6 maanden.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Dianne Nijhof.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG registraties psychotherapeu 09043163716, klinisch psycholoog 99043163725

AGB code praktijk 94058970 / AGB code hulpverlener 94011091

Dianne Nijhof