Doelgroep

Bij de kostenmaatschap Psychotherapie Heuvelland zijn zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) aangesloten. Naar Psychotherapie Heuvelland kunnen jong-volwassenen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen verwezen worden. Afhankelijk van het probleem wordt gewerkt met het individu, met de partnerrelatie, met het gezin. Ook kunnen patiënten kiezen voor een groepstherapie.

Naar de de Basis GGZ kunnen patiënten verwezen worden met klachten waarvan aangenomen kan worden dat die via een kortdurende behandeling verholpen kunnen worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

 • Angstklachten
 • Dwangklachten
 • Trauma- stressgerelateerde klachten
 • Stemmingsklachten
 • Problemen die met het werk te maken hebben
 • Lichamelijke klachten zonder aantoonbare lichamelijke oorzaak
 • Relatieproblemen
 • Opvoedproblemen
 • Problemen in de omgang met anderen
 • Gedragsproblemen
 • Ongewenste gewoontes
 • Klachten nadat je iets ergs is overkomen

Naar de de Specialistische GGZ kan verwezen worden wanneer:

 • de problemen ernstig zijn
 • al lang bestaan
 • op meerdere gebieden tot uiting komen
 • wanneer er een samenhang is of vermoed wordt met de persoonlijkheid van de patiënt.

Soms is het niet meteen duidelijk of de patiënt naar de GBGGZ of de SGGZ verwezen moet worden. In dat geval is het mogelijk om in de GBGGZ te starten en de patiënt dan naar de SGGZ door te verwijzen. Vaak hoeft hij dan niet naar een andere therapeut omdat een aantal teamleden zowel een GBGGZ als een SGGZ registratie hebben. In andere gevallen wordt hij naar een collega binnen het team verwezen.
Patiënten met sociaal psychiatrische problemen, acting-out gedrag, verslavingen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen zullen over het algemeen niet geholpen kunnen worden bij Psychotherapie Heuvelland, omdat wij geen 24-uurs crisisopvang hebben.