Schemagerichte cognitieve therapie

Dit is een vorm van cognitieve therapie die gericht is op de cognitieve schema’s (de diepgewortelde overtuigingen) die mensen in hun jeugd hebben ontwikkeld en die in hun latere leven van grote invloed zijn op de manier waarop ze naar zichzelf en anderen kijken. Deze overtuigingen zijn zo onderdeel geworden van de persoonlijkheid dat ze door patiënten als waar worden beschouwd. Teruggaan naar en verwerken van ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden, zodat deze schema’s herzien kunnen worden, maakt onderdeel uit van deze behandeling. Deze langdurige en diepgaande behandeling is met name bedoeld voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.