Bart Liesveld

Bart Liesveld is psychiater. Hij is gespecialiseerd in medisch psychiatrische diagnostiek en behandeling. Zijn inbreng is met name van belang daar waar sprake is van een complexe samenhang van klachten en persoonlijkheidsfactoren (state and trait factoren). In het algemeen geldt dat relevante psychiatrische medicatie in de loop van de behandeling bij Psychotherapie Heuvelland wordt overgenomen door de huisarts. Bij de behandeling kan er ook gebruikt gemaakt worden van E-Health en online hulpverlening.

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Ik declareer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, uitzondering vormt afzegging op de dag zelf of geen afzegging. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars / koepels: CZ, VGZ, Achmea-Zilveren Kruis, Menzis, DSW, ASR, Caresq, ONVZ en De Friesland. De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling is tussen de 4 en 8 maanden. De meeste patiënten worden echter verwezen via een collega van Psychotherapie Heuvelland waarbij de wachttijd in dat geval dagen tot weken is.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Bart Liesveld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

Bart Liesveld