Maartje Katzenbauer

Maartje Katzenbauer is psychiater met het aandachtsgebied volwassenen.

BEHANDELING
Mijn expertise is gelegen in de diagnostiek en behandeling van complexe beelden met meerdere oorzaken (multifactorieel bepaald) en het samen begrijpen van uw klachten. Ik heb expertise op het vlak van lichamelijke en geestelijke klachten (somatiek en psychiatrie, o.a. neurodegeneratieve ziekten en oncologie) en werkte jarenlang in de ziekenhuispsychiatrie. Naast het aandachtsgebied volwassenen heb ik ervaring met de behandeling van ouderen.

In mijn behandeling maak ik onder andere gebruik van medicamenteuze behandeling, van psychotherapeutische gesprekken die vanuit de cognitieve gedragstherapie of de existentiële psychotherapie worden vormgegeven en werk ik systeemtherapeutisch. Mijn behandelingen zijn gericht op herstel en het vergroten van de kwaliteit van uw leven.

Ik ben beschikbaar voor consultatie, werk graag in duo-behandelingen en ben een teamspeler. Online-behandelcontact behoort tot de mogelijkheden, maar niet uitsluitend. Behandeling kan in het Nederlands, in het Engels of Duits plaatsvinden.

BEHANDELING, ADVIES of COACHING
De afgelopen jaren heb ik binnen en buiten het ziekenhuis ervaring opgedaan met het behandelen van medici en collegae uit aanverwante disciplines in de rol van patiënt.
Een zorgverlener kan zelf ook een keer aan de ‘andere kant van de tafel’ belanden en hulp nodig hebben. Het is dan niet altijd makkelijk om een passende plek en behandeling te vinden. Samen met u bekijk ik, op welk moment, welke hulp nodig en passend is. Dit kan behandeling zijn, maar ook coaching of leertherapie. Ook mensen met (leidinggevende) beroepen met een grote verantwoordelijkheid of met een publieke functie kunnen in mijn praktijk terecht. Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer uzelf over de mogelijkheden om de kosten te financieren uit uw AMS-budget, opleidingsbudget of op een andere manier te vergoeden, bijvoorbeeld via uw werkgever.

VERGOEDING
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Heeft u een restitutie-verzekering dan wordt uw behandeling gewoon vergoed. Bij een naturapolis heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding en betaalt u daarbij een eigen bijdrage. Dit laatste betekent dat u de factuur zelf dient te betalen maar dat u wel recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding, afhankelijk van uw verzekering. De vergoeding voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ligt ongeveer tussen 60% tot 100% van de kosten. Informeer uzelf daarover, en over eventuele andere aanvullende eisen, bij uw eigen zorgverzekeraar, voor aanvang van het traject. Ik houd me aan de tarieven die zijn opgesteld door de NZa. Hier vindt u alle geldende NZa-tarieven: https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak, wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht. Bij een no-show (afmelden binnen 24 uur van de afspraak of niet verschijnen) wordt een bedrag van 80 euro in rekening gebracht.

Daarnaast betaalt iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaalt uw eigen risico elk kalenderjaar.

WACHTTIJD
De wachttijd voor intake en de daaropvolgende behandeling is te vinden op de homepagina van deze website. De meeste patiënten worden echter naar mij verwezen via een collega van Psychotherapie Heuvelland waarbij de wachttijd in dat geval dagen tot weken is.
Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Maartje Katzenbauer.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG-registratie 49911182801
AGB-code praktijk 03040117
AGB-code hulpverlener 03101729