Ingrid Wijts

Ingrid Wijts is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ze is gespecialiseerd in psychologische behandelingen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen (CGT, EMDR, speltherapie en schematherapie). Naast haar praktijk is ze werkzaam binnen de specialistische ggz (Infant Mental Health 0-5 jaar, kinderen en jongeren). Vanuit haar Infant Mental Health-werk heeft zij ervaring in het bieden van behandeling aan ouders met jonge kinderen.

Binnen haar praktijk ziet zij volwassenen binnen de basis generalistische ggz.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling is ongeveer 3-4 maanden.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Ingrid Wijts.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG registratie GZ-psycholoog 09925304525

AGB code praktijk 94065548 / AGB code hulpverlener 94106374