Jeanette Dijkstra

Jeanette Dijkstra is klinisch psycholoog-psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog.

Ze is gespecialiseerd in psychologische behandelingen (CGT, SFT, EFT, EMDR, ACT) bij volwassenen met psychische problemen al dan niet na hersenletsel. Daarnaast is zij werkzaam in het Maastricht UMC+ als behandelaar en afdelingshoofd Medische Psychologie.

Ze houdt zich aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteert ze de NZa-tarieven.

Ze heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Menzis, FBTO, Zilveren Kruis. De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven. Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar dan betekent dit dat u de factuur zelf dient te betalen maar dat u wel recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vergoeding, afhankelijk van uw verzekering. Heeft u een restitutie-verzekering dan wordt uw behandeling gewoon vergoed. Bij een naturapolis heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding en betaalt u daarbij een eigen bijdrage. Informeer daarover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht, mits deze 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling is 3 tot 4 maanden.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk van Jeanette Dijkstra.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG registratie klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog 69050524425 / psychotherapeut 89050524416
AGB code praktijk 94064946 / AGB code hulpverlener 94016273

Jeanette Dijkstra