EFT (Emotionally Focused Couple Therapy)

Is gebaseerd op de hechtingstheorie. Elk mens heeft een aangeboren behoefte om intieme verbindingen met een ander aan te gaan. Wanneer mensen veilig gehecht zijn, voelen ze zich vertrouwd met elkaar en kunnen ze hun emoties kwijt bij hun partner. Wanneer ze echter vroeger of in de relatie hebben ervaren dat ze door de ander afgewezen worden of wanneer ze zich in de steek gelaten voelen kunnen er patronen ontstaan waar partners in verstrikt raken. In EFT worden deze patronen duidelijk en leren partners om uit het patroon te stappen, hun echte emoties en behoeften te onderkennen en die tegenover hun partner te uiten.