Relatietherapie

In deze therapie wordt aandacht besteed aan het gedrag, de communicatie en de manier van omgaan met elkaar, maar ook aan de ideeën die partners hebben over elkaar en vooral aan hun emoties. Partners leren om problemen met elkaar te bespreken en op te lossen.

Vergoeding relatie- en gezinstherapie
In 2013 vergoedt de verzekering SGGZ niet langer relatie- en gezinstherapie. Dat hoeft niet te betekenen dat u deze behandeling zelf moet betalen. Wanneer er naast de problemen in de relatie sprake is van individuele problemen en er dus een diagnose gesteld kan worden bij een van beide of bij beide partners of bij een van de gezinsleden wordt de behandeling wel vergoed. De individuele problemen kunnen oorzaak en/of gevolg zijn van de relatieproblemen en kunnen in dat geval dus ook beter in aanwezigheid van beide partners of van het hele systeem behandeld worden.

Daarnaast blijft relatie- en gezinstherapie mogelijk in de GBGGZ en wordt daarin ook vergoed. Het aantal zittingen is afhankelijk van de polis die u heeft. Wanneer het gaat om twee partners krijgt u over het algemeen minimaal tien zittingen vergoed.