Leo Schoutrop

Leo Schoutrop is arts en psychotherapeut. Voordat hij bij de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen kwam heeft hij uitgebreid werkervaring opgedaan op o.a. afdelingen sociale psychiatrie en psychotherapie van RIAGG, APZ en PAAZ. Zijn specialisatie is cognitief gedragstherapie en relatietherapie.

Ik houd me aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling. Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, hanteer ik de NZa-tarieven. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW, Zilveren Kruis. De afzonderlijke zorgverzekeraars hanteren per behandeling hun eigen tarieven.

De wachttijd voor intake en daaropvolgende behandeling bij Leo Schoutrop is 2 maanden (Specialistische GGZ).

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuur ligt ter inzage in de praktijk van Leo Schoutrop.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

BIG registratie psychotherapeut 19023791016, arts 29023791001

AGB code praktijk 94055722 / AGB code hulpverlener 94003322

Leo Schoutrop